Rådgivning

Gennem mange års arbejde med transport og spedition har EUROBULK Logistics A/S oparbejdet en stor viden og “know-how” inden for:

Transport og spedition

  • Godstyper – især flydende levnedsmidler og løsgods
  • Kontakter – nationalt og internationalt
  • Toldforhold i ind- og udland

Lovgivning

  • GMP – foderstofsikkerhed
  • ADR – transport af farligt gods
  • Miljøforhold

Kundeforhold

  • Co-operationer
  • Længevarende kontrakter
  • Rådgivning ved bygningskonstruktioner

Har De et transportbehov, er EUROBULK Logistics A/S Deres samarbejdspartner.

Kontakt

Søren Tvede
– telefon: 7338 7356 / fax: 7338 7373 / e-mail: st@eurobulk.dk